ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Z życia klasy I a

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczą się pilnie. Nowe litery i cyfry to dla nich „pestka”. Oprócz nauki zawsze znajdą czas i na zabawę. Kukiełki, teatr, zajęcia plastyczne, gra w tenis stołowy to ulubione formy spędzania czasu wolnego. Chętnie biorą udział w szkolnych uroczystościach. Spójrzmy na kilka migawek z życia klasy I a.