ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

12.09.2021 r. Poznajemy postać nowego błogosławionego

W niedzielę 12 września o godzinie 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Podczas lekcji religii uczniowie poznawali postać wielkiego Polaka –  Prymasa Tysiąclecia. Poprzez przybliżanie historii z dzieciństwa „Stefka” w klasach młodszych i przyglądanie się działalności i życiu Kardynała Stefana w klasach starszych uczniowie naszej szkoły mają większą świadomość, kim był i jaką rolę w historii Polski odegrał ten błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński.