ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku
ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677
ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Kącik duchowy

Kącik duchowy

Modlitwa dzieci za rodziców

 • Dobry Boże, dziękuję Ci za moich rodziców, za ich miłość i troskę o moje życie. Wiem, że czasem im trudno. Proszę, podaruj im zdrowie, siły do codziennej pracy, ochraniaj od wszelkiego zła. Błogosław im, aby byli dobrymi rodzicami.
 • Panie Jezu, Ty kochałeś Maryję i Józefa, swoich ziemskich rodziców, Pomóż mi kochać rodziców, okazywać im szacunek i wdzięczność za to, co robią dla mnie. Nie chcę ich zawieść, chcę zawsze o nich pamiętać.
 • Umocnij w naszej rodzinie wiarę i wzajemną miłość. Błogosław nam, abyśmy kiedyś wszyscy spotkali się w niebie.

Modlitwa rodziców za dzieci

 • Boże, nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce jesteśmy rodzicami. Ty powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Dziękujemy Ci za nie. Prosimy, abyś je miał w swej opiece. Strzeż ich życia, zachowaj w zdrowiu, broń od zła, aby mogły bezpiecznie dojrzewać, stać się dobrymi i mądrymi ludźmi na Twoją chwałę i naszą radość.
 • Panie Jezu, Synu Ojca, strzeż wiary naszych dzieci, daj im łaskę, aby były zawsze wierne Tobie. Duchu Święty, udziel naszym dzieciom światła, aby miały wrażliwe i prawe sumienia. Pokaż im, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności. Pomóż im rozpoznawać na swojej drodze dobrych ludzi. Daj im odnaleźć miejsce w Kościele i odczytać powołanie. Oddajemy Ci ich przyszłość.

Modlitwa do Ducha Świętego

którą od dziecka przez całe życie odmawiał św. Karol Wojtyła (Jan Paweł II)

Duchu Święty, proszę Cię o:

 • dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
 • dar rozumu do lepszego rozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
 • dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
 • dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
 • dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
 • dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża…

Amen

Kilka słów o odpustach

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.
Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

WYKAZ ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH – zatwierdzony dekretem papieża Pawła VI z dnia 29.06.1968 r.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

 • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy),
 • stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna,
 • przyjęcie Komunii świętej,
 • odmówienie modlitwy (np. “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane),
 • wykonanie czynności związanej z odpustem

Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych.
Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.