ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Kącik duchowy


21 LISTOPADA – Uroczystość Chrystusa Króla

W niedzielę 21 listopada w Kościele obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto ruchome jeśli chodzi o datę, wypada jednak zawsze w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Uroczystość tę wprowadził do Liturgii w roku 1925 papież Pius XI. Wspomnienie Chrystusa Króla obchodzone było zawsze w niedzielę przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Po pewnym czasie Pius XI przeniósł tę uroczystość na ostatnią niedzielę w kalendarzu kościelnym.

Obchodzenie tej uroczystości ma nam jeszcze bardziej uświadomić, że Jezus jest Panem całego wszechświata. Panowanie Jezusa nie wynika z Jego zasług, tylko z godności Syna Bożego, który jest naszym Zbawicielem, Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma władzę absolutną.

Królestwo Chrystusa jest inne od wszystkich znanych ludziom królestw. Jezus chce zamieszkać w sercu człowieka i przemieniać go. Chce go zbawić. Przez dobro, które okazujemy drugiemu człowiekowi zbliżamy się do swego Króla i rozwijamy Królestwo Niebieskie już tu i teraz.


21 LISTOPADA – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak też zrobiła. Ewangelie nie podają informacji na temat ofiarowania NMP. Najprawdopodobniej gdy Maryja miała 3 lata jej rodzice św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi. Niektóre źródła podają, że Maryja mogła tam przebywać do 12 roku życia. Święto Ofiarowania NMP w Kościele wprowadził do Kościoła papież Grzegorz XI w 1372 roku, natomiast papież Sykstus V w roku 1585 rozszerzył je na cały Kościół. Pomimo tego, że wspomnienie to nie ma żadnego potwierdzenia historycznego, przynosi ważną refleksję teologiczną: Maryja przez całe życie była oddana Bogu


18 LISTOPADA – Błogosławionej Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.

Bł. Karolina urodziła się we wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. Od początku wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary przekazywanej jej przez rodziców. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem – modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. Poznawaną prawdę wiary czy usłyszane Słowo Boże nie tylko realizowała w swoim życiu, ale gorliwie przekazywała innym. Swoim życiem zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała świadków. Pogrzeb sprawowany w niedzielę 6 grudnia 1914 r. zgromadził ponad 3 tysiące żałobników i był wielką manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej ludności, która przekonana była, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny. 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował Karolinę


16 LISTOPADA – Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska, Matka Miłosierdzia

Kult Matki Bożej Ostrobramskiej sięga drugiej połowy XVII wieku. Jest ciągle żywy i obecny nie tylko na terenie Litwy, ale także w sąsiednich krajach. W Polsce około 30 parafii ma za patronkę Matkę Bożą Ostrobramską. Nie znamy twórcy obrazu. Oryginalny obraz jest namalowany temperą na ośmiu dębowych deskach. Powstał najprawdopodobniej w I poł. XVII wieku. W późniejszych latach obraz został przemalowany farbą olejną; zmieniono także wizerunek Matki Bożej (zamalowano m.in. pukiel włosów wymykający się spod chusty i skrócono palce dłoni). Na obrazie widzimy pochyloną Madonnę bez Dzieciątka. Głowę otoczoną promienną aureolą Maryja lekko pochyla w lewo, smukłą szyję zdobi szal. Jej twarz jest pociągła, półprzymknięte oczy dodają jej powagi; ręce trzyma skrzyżowane na piersiach. Najbliższy obraz Matki Bożej Miłosierdzia możemy oglądać w Sanktuarium w Świętej Wodzie koło Wasilkowa oraz w świątyni Katedralnej w Białymstoku. Opiece Matki Miłosierdzia św. Jan Paweł II przypisuje uratowanie z zamachu z 13 maja 1981 r.: “Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego poety, Adama Mickiewicza: «Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! (…) Jak mnie (…) do zdrowia powróciłaś cudem!». Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał…” (13 maja 1994 r.)


2 LISTOPADA Dzień Zaduszny

2 listopada Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, przebywających w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary. Dzień ten mylnie nazywany jest dniem zmarłych. Poprawna nazwą tego dnia to Dzień Zaduszny. Obchody tego święta zapoczątkował święty Odylon w roku 998. Początkowo w intencji dusz czyśćcowych w sposób szczególny modlono się w klasztorach benedyktyńskich, a z czasem również w innych zakonach i diecezjach. Od wieku XIII święto rozpowszechniło się na cały Kościół zachodni. Od wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce początki tradycji Dnia Zadusznego sięgają XII w. W 1915 r. papież Benedykt XV na prośbę opata -prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego


1 LISTOPADA Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona w Kościele dnia 1listopada, tak jak każda uroczystość w Kościele ma charakter bardzo radosny. Tego dnia wspominamy świętych, błogosławionych i tych zmarłych, którzy osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Uroczystość ta została ogłoszona w całym Kościele w roku 935 przez papieża Jana XI. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego. Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,

2) odmówienie “Ojcze nasz” i “Wierzę w Boga”,

3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,

4) Spowiedź i Komunia św.

W dniach 1-8 listopada, czyli w Oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych można także uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.


18 PAŹDZIERNIKA Ewangelisty Łukasza

W październiku w Liturgii Kościoła wspominamy jednego z Ewangelistów Świętego Łukasz. Wspomnienie to przypada w dniu 18 października. Święty Łukasz był poganinem i pochodził z Antiochii Syryjskiej. Z zawodu Łukasz był lekarzem. Około 40 r. po narodzeniu Chrystusa i ok. 7 lat po Jego śmierci zapewne w samej Antiochii stał się wyznawcą Chrystusa. Około 50 r. po raz pierwszy spotyka na swojej drodze św. Pawła, przyłącza się do niego jako uczeń, towarzysz podróży i lekarz. Łukasz zostawił po sobie dwa dzieła. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak spotykał świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie wiadomości. Jako jedyny w swojej Ewangelii opisał scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie św. Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa i znalezienie Go w świątyni – jest więc autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa. Zawdzięczamy mu niejeden szczegół z życia Matki Bożej.

W sztuce sakralnej ewangelista Łukasz przedstawiony jest jako wół, ponieważ rozpoczyna swoją Ewangelię od opisu ofiary składanej przez Zachariasza w świątyni.


7 PAŹDZIERNIKA – Święto NMP Różańcowej

W dniu 7 października w Kościele obchodzimy Święto Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Zostało ono ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Papież święty Pius IV, który był gorącym czcicielem Matki Bożej usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.

Dzięki interwencji NMP chrześcijanie odnieśli ogromne zwycięstwo. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli.

Papież Pius V za cudowne ocalenie Europy, ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie “Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

Na podstawie:

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-07a.php3


DNI PATRONALNE

Śladami ks. Michała Sopoćki" - info.wiara.pl

Od 25 września obchodzone są Patronalne Dnia Miasta Białegostoku. Z tej okazji będzie miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń. Jarmark Jesienny na Rynku Kościuszki, wystawa fotografii, czy spektakl Teatru Dramatycznego. W poniedziałek  o godzinie 18.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zostanie odprawiona Msza Święta, po której o godzinie 19.00 do Archikatedry Białostockiej wyruszy procesja z relikwiami bł. ks. Michała Sopoćki. We wtorek 28 września o godzinie 15.00  w dzień, w którym przypada 13. rocznica beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki odprawiona zostanie Koronka do Miłosierdzia na ulicach i skrzyżowaniach miasta


29.09.2021 ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW

Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel mają swoje wspomnienie 29 września. Choć początkowo istniały trzy odrębne święta ku czci Archaniołów to od roku 1969 wspomina się ich jednego dnia. Michał – „Któż jak Bóg” jest pierwszym i najważniejszym spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. Wg tradycji to on miał wypowiedzieć wojnę zbuntowanemu Lucyferowi. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy – sięga wieku II. W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus – “Któż jak Bóg”, waga.

Rafał z jęz. hebrajskiego oznacza “Bóg uleczył”. W księdze Tobiasza jest jednym z “siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Przybierając postać człowieka i imię Azariasz ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go też z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza oraz uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Stad znaczenie imienia Rafał. Św. Archanioł Rafał ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.
W ikonografii św. Archanioł Rafał przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła – tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie.   


21.09.2021 ŚW. MATEUSZA EWANGELISTY

21 września w Liturgii obchodzone jest wspomnienie świętego Mateusza Ewangelisty. W Ewangeliach Marka i Łukasza możemy przeczytać, że nazywany jest on przez nich „Lewi, syn Alfeusza” (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później w innych miejscach wymieniany jest z imienia Mateusz. Słowo Mateusz pochodzi z jęz. hebrajskiego i oznacza “dar Boga”.

Mateusz pochodził z Galilei. Pracował w Kafarnaum, gdzie jako poborca pobierał opłaty za przejazdy przez jezioro i przewóz towarów. Ewangelię, którą napisał już jako nawrócony na Chrystusa ok. roku 55 przeznaczył dla chrześcijan nawróconych z judaizmu. W swojej Ewangelii wskazywał, że to Jezus jest wyczekiwanym Mesjaszem zapowiadanym już w Starym Testamencie. Mateusz opisał też wiele szczegółów odnoszących się do życia i nauczania Jezusa, których nie znajdziemy w pozostałych trzech Ewangeliach.

W sztuce sakralnej przedstawiony jest najczęściej w postawie siedzącej, kiedy pisze, a za nim stoi Anioł przekazujący natchnienie Boże.


18.09.2021 ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Święty Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży ma swoje wspomnienie w Liturgii Kościoła 18 września. Swoją postawą uczy, jak ważne jest w życiu wytrwałe podążanie za Bogiem oraz, że człowiek osiągnie pełnię szczęścia dopiero wtedy, gdy zaufa Bogu i da Mu się prowadzić. Choć Stanisław odszedł do domu Ojca w dość młodym wieku mając zaledwie 19 lat, zapisał się w sercach ówczesnych ludzi jako skromny a zarazem oddany swoim obowiązkom i drugiemu człowiekowi zakonnik.

Świętemu Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława na obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).( Źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-18a.php3)15.09. 2021 ŚWIĘTO NMP BOLESNEJ

“Oto Ten przeznaczony jest na upadek… A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34a. 35). Przez wiele stuleci w Kościele obchodzono dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny. Pierwsze, w piątek przed Niedzielą Palmową – Matki Bożej Bolesnej oraz dnia 15 września – Siedmiu Boleści Maryi.

Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uświadamiamy sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. Na Podlasiu szczególnym miejscem, gdzie wierni pielgrzymują przed obraz NMP Bolesnej jest Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie k. Wasilkowa.


14.09. 2021 – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA

Co roku 14 września w Kościele katolickim obchodzone jest Święto Podwyższenia Krzyża. Historia tego święta jest bardzo odległa. Po ustąpieniu prześladowań chrześcijan, które trwało prawie 300 lat, gdy na tronie zasiadł cesarz Konstantyn – św. Helena, matka cesarza nakazała odszukanie Krzyża, na którym umarł Jezus. Historycy nie są zgodni co do daty, czy był to rok 320, 326 czy 330, natomiast co do dnia są bardziej zgodni, że było to 13  lub 14 września.

Z okazji odnalezienia Świętego Krzyża cesarzowa nakazała wybudowanie w Jerozolimie na Golgocie dwóch bazylik Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis).  13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na pamiątkę tych wydarzeń co roku 13 września obchodzono uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Z czasem przeniesiono jednak obchody święta na 14 września, ponieważ tego dnia wypadała rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego. Data 14 września jest obchodzona w Kościele do dnia dzisiejszego, to jest ponad 1600 lat. Święto to przypomina katolikom wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa.


12-18. 09. 2021 r. XI TYDZIEŃ WYCHOWANIA

„W Blasku Ojcostwa świętego Józefa”-  tak brzmi tegoroczne hasło trwającego w dniach 12-18 września XI Tygodnia Wychowania. W tym czasie na Liturgii Mszy Świętej oraz na katechezach w sposób szczególny pochylać się będziemy nad św. Józefem, którego św. Jan Paweł II określił „wcielonym wzorem posłuszeństwa” Bogu (Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris custos 30) oraz nad Sługą Bożym Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, którego życie i nauczanie są świadectwem postawy ojcostwa na wzór św. Józefa.


Miesiąc czerwiec w Kościele katolickim

Miesiąc czerwiec w Kościele katolickim jest bogaty w sprawowanie kultu ku czci Pana Jezusa. Po niedzieli Trójcy Świętej w czwartek obchodzona jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej nazywana również Uroczystością Bożego Ciała. Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie idzie ulicami miast i wsi. Ludzie biorący udział w procesji, tego dnia manifestują swoją wiarę w obecność prawdziwego Boga w Pokarmie Eucharystycznym.

Sam kult Serca Jezusowego został zainicjowany przez św. Małgorzatę Marię Alacoque – francuską wizytkę. Zakonnica ta w drugiej połowie XVII stulecia doświadczyła objawień Pana Jezusa, który wzywał ją do upowszechnienia w całym Kościele nabożeństwa ku czci Swojego Serca.

Przez cały miesiąc odmawiana jest w kościele i domach Litania ku czci Niepokalanego Serca Pana Jezusa. Historia powstania tej Litanii jest dosyć ciekawa. Gdy w XVIII wieku w Marsylii wybuchła zaraza, jedna z zakonnic ułożyła ją, aby wybłagać ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza ustąpiła. Początkowo modlitwa ta składała się z 26 wezwań, później dodano do niej jeszcze 7, dzięki czemu Litania licząca 33 prośby upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi.

W dniu 11 czerwca w Kościele obchodzona była Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wielkim zwolennikiem i czcicielem Serca Jezusowego był Ojciec Święty Jan Paweł II, który wielokrotnie dawał wyraz swej radości z faktu, że w Polsce ta forma pobożności jest wciąż obecna.

Na podstawie https://www.niedziela.pl/artykul/79457/nd/Czerwiec—miesiac-pelen-Serca

Zamach na papieża

13 maja 2021 roku obchodzimy 40 rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II.

O godzinie 17:19 uzbrojony napastnik Mahmet Ali Agca oddał strzały w stronę Papieża podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie. Ciężko rannego papieża przewieziono do kliniki Gemelli, gdzie rozpoczęła się kilkugodzinna walka o życie. Dziś miejsce zamachu na papieża upamiętnia płytka w bruku po prawej stronie przy kolumnadzie Placu św. Piotra.

Zamach nastąpił co do minuty o tej samej porze, co pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie: o godz. 17.19. Nawiązując do tego faktu Papież powiedział: „Nie wiem, kto włożył pistolet w rękę strzelca, wiem jednak, kto zmienił lot kuli”. Uważał, że to Fatimskiej Pani zawdzięcza swoje życie. W 1991 roku u stóp figury Matki Bożej w Fatimie powiedział: „Byłaś mi Matką zawsze, a w sposób szczególny 13 maja 1981 r., kiedy czułem przy sobie Twoją opiekuńczą obecność”.


Uroczystość Trójcy Świętej

Chrześcijaństwo to jedyna religia, która wyznaje wiarę w Boga w Trzech Osobach. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Tajemnica ta przekracza możliwość naszego pojmowania.

W swej naturze Bóg jest Jeden, ale obecny w Trzech Osobach. Ojciec – Stworzyciel, Syn – Zbawiciel, Duch – Ten, który nas uświęca i pomaga wierzyć. Trójca Święta jest nierozerwalna. Osoby Boskie mają wspólną naturę, różnią się jedynie pochodzeniem. Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę – synostwo, a trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.
Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W kalendarzu liturgicznym Uroczystość ta jest obchodzona w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. W Polsce z dniem Uroczystości Trójcy Świętej kończy się również czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.


Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiątnica, Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki to różne nazwy tej samej uroczystości obchodzonej 50 dni po Zmartwychwstaniu. Obiecany, przez odchodzącego do nieba Jezusa Pocieszyciel, przychodzi do zebranych w Wieczerniku Apostołów i Maryi.

W tym dniu ożywiony Duchem Świętym Kościół rozpoczyna głoszenie Dobrej Nowiny światu. Jest to jedno z najstarszych świąt Kościoła.

Za pobożne, publiczne odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź…” można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami.


Nabożeństwo majowe

Maj to miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. W Polsce, w sposób szczególny w tym czasie czciciele Maryi gromadzą się na modlitwie Litanią Loretańską. Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurę, w której propagował nabożeństwo majowe. Natomiast papież bł. Pius IX w roku 1859 wprowadził do modlitwy Litanią Loretańską błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W Polsce pierwsze nabożeństwa majowe wprowadzili w roku 1838 jezuici w Tarnopolu.

W wielkim hymnie na cześć Maryi, jakim jest Litania Loretańska wysławiane są wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Maryję Bóg. Nazwa „Loretańska” pochodzi od miejscowości Loretto we Włoszech.


W czwartą niedzielę wielkanocną obchodzimy w Kościele Niedzielę Dobrego Pasterza. Jest to dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem (J 10,1-10). Ma on wyjątkowy wymiar duszpasterski.

Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI.

Tego dnia przypada również XV Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających się po naszych drogach.


XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny 18-24.04.2021

W dniu 18 kwietnia 2021 r. zainaugurowany został XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa z ewangelii wg św. Jana: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Tydzień Biblijny pomaga nam odkryć i pogłębić znaczenie Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

Tegoroczne obchody rozpocznie Piąty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka.

Materiały na XIII Tydzień Biblijny i V Narodowe Czytanie Pisma Świętego dostępne są na stronie www.biblista.pl.


Biała niedziela

Jezu ufam Tobie

Oktawa Wielkanocna w Kościele kończy się tzw. Białą Niedzielą. Nazwa tego dnia nawiązuje do praktyki Kościoła odnośnie chrztów w Wigilię Paschalną. W noc Wielkiej Soboty

katechumeni, czyli dorośli przygotowujący się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, na które składały się sakramenty Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania otrzymywali białe szaty jako symbol niewinności. Neofici (czyli nowo nawróceni) ubrani na biało szli z kaplicy chrzcielnej do kościoła, by uczestniczyć w Ofierze Mszy świętej wraz z całą gminą chrześcijańską już jako jej pełnoprawni członkowie. Ceremonia ta trwała przez kolejne dni aż do soboty przed Niedzielą Przewodnią, czyli do pierwszej Niedzieli po Wielkiej Nocy. W sobotę neofici zdejmowali swe białe szaty przekazywali je szafarzowi, by mogły służyć innym ludziom.

Pierwszą Niedzielę po Wielkanocy papież Jan Paweł II ustanowił w całym Kościele Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Dokonał tego podczas kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej w Rzymie 30 kwietnia 2000 roku. W Polsce Niedziela Miłosierdzia Bożego obchodzona była od roku 1995, również za pozwoleniem papieża Jana Pawła II. Tym samym zostało ustanowione święto, o które zabiegał sam Pan Jezus, o czym mówił siostrze Faustynie:

…”– W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, pragnę, żeby był publicznie ten obraz wystawiony. Niedziela ta jest świętem Miłosierdzia. Przez Słowo Wcielone daję poznać przepaść miłosierdzia Mojego” Dz.88

Święto to jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi.

Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie Jezus z tym świętem związał. „Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 300).

Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i godnie przyjąć Komunię Świętą.


Każda niedziela dla chrześcijanina jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Święta Wielkiej Nocy w obrządku rzymskim rozpoczynają się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna je Wigilia Paschalna, podczas której święci się paschał symbolizujący zmartwychwstałego Chrystusa. Jest to również ostatni dzień Triduum Paschalnego zakończony procesją rezurekcyjną. Oktawa wielkanocna trwa 8 dni, okres wielkanocny trwa 50 dni i kończy się Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

Triduum Paschalne

1 kwietnia 2021 roku Kościół katolicki rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego. W tym czasie wspominać będziemy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa.
W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, którą Jezus spożył w gronie swoich uczniów. Jest to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii oraz Kapłaństwa służebnego. Podczas śpiewu “Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony, dzwonki i grają organy. Po zakończeniu śpiewu ich miejsce zajmują kołatki. Po homilii ma miejsce obrzęd umywania nóg. Ten symboliczny gest wyraża prawdę, że Kościół za wzorem Chrystusa jest na ziemi po to, by służyć innym. Po Mszy świętej Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest przenoszony do tzw. „ciemnicy” , upamiętniającej uwięzienie Chrystusa przed śmiercią. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.
Wielki Piątek to jedyny dzień w roku bez Mszy świętej. W godzinach popołudniowych odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Czytany jest też opis Męki Pańskiej wg Ewangelii św. Jana. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Celebrans odsłania ramiona Krzyża śpiewając trzykrotnie: “Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: “Pójdźmy z pokłonem”. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i udzielana zostaje Komunia Święta. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego, gdzie zostaje umieszczona Monstrancja okryta białym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało Jezusa przed włożeniem do grobu.
Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. W ciągu dnia przynosimy do kościoła koszyczki ze święconką, które staną się podstawą śniadania z okazji Zmartwychwstania Pana Jezusa, ale w dalszym ciągu przeżywamy jeszcze chwile, gdy Pan Jezus leży w grobie. Jest to też dzień, w którym wg naszej polskiej tradycji nie spożywamy pokarmów mięsnych. W godzinach wieczornych rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej składająca się z: Liturgii światła, Liturgii Słowa Bożego, Liturgii chrztu świętego, Liturgii Eucharystycznej. Podczas tej Mszy śpiewamy długo niesłyszane „Alleluja”. W wielu kościołach odbywają się całonocne adoracje Najświętszego Sakramentu.
Triduum Paschalne kończy procesja rezurekcyjna (z łac. resurrectus – zmartwychwstały) ma ona miejsce na zakończenie Liturgii jeszcze w sobotę lub przed Mszą Świętą w niedzielę.


Rekolekcje dla Dzieci / W drogę ZA JEZUSEM…/ WIELKI POST 2021 / 17.02 – 03.04 /

Rekolekcje „W drogę za Jezusem krok po kroku z Maryją u boku” skierowane są do dzieci z klas I-IV. Każdego dnia prowadzący rekolekcje ukazują inne spojrzenie na okres Wielkiego Postu oraz podpowiadają swoim widzom w jaki sposób myśl wprowadzić w czyn i zrobić coś dobrego w tym szczególnym czasie.
Zapraszamy do oglądania i przeżywania Rekolekcji Wielkopostnych 2021 “W drogę za Jezusem”

https://www.youtube.com/watch?v=k-GGGGp-HQc


Okres Wielkiego Postu

Okres Wielkiego Postu jest czasem pokuty i nawrócenia. Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę.

Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn “Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna aklamacja “Alleluja” (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii. Zastępuje ją aklamacja “Chwała Tobie, Królu wieków” albo “Chwała Tobie, Słowo Boże”.

Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Rzadko także odzywają się dzwony. Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare (łac. “Wesel się” – od pierwszych słów introitu).

W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu.


Środa Popielcowa

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

W Środę Popielcową – zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego – obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny).

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

Źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_post_popielec.php3Modlitwa przez wstawiennictwo Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ……………………………… o którą najpokorniej proszę. AMEN


Intencje w których się modlimy

O łaskę uzdrowienia dla:

  • Julii
  • Danuty
  • Karoliny
  • Marty
  • Igora