ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Egzaminy

TERMINY EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 2023 

23 maja 2023 r.(wtorek) o godzinie 9:00 – język polski, 

24 maja 2023 r.(środa) o godzinie 9:00 – matematyka, 

25 maja 2023 r.(czwartek) o godzinie 9:00 – język obcy nowożytny. 

przedmiotCzas trwania (min.)wydłużony czas (min.)
język polski 120do 180
matematyka 100do 150
język obcy nowożytny 90do 135

Komunikaty CKE dostępne na https://bip.cke.gov.pl/artykul/249/1745/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2023-r w tym komunikaty o dostosowaniach, materiałach i przyborach pomocniczych, sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu.