logo
  • Zakończenie roku szkolnego 2014/15

    26 czerwca 2015r. pożegnaliśmy uroczyście rok szkolny 2014/2015. Spotkanie rozpoczęła Msza Św. w kościele p.w. św. Karola Boromeusza, podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za cały rok pracy. Uroczystość szczególnie wzruszającą była dla uczniów klasy szóstej, bowiem na zakończenie Mszy Św. nastąpiło wręczenie światła i rozesłanie uczniów.

    Druga część spotkania odbyła się w budynku szkolnym, przy ul. Transportowej 2. Najpierw z częścią artystyczną wystąpiła kl. IV, która pożegnała starszych kolegów opuszczających już szkołę, przywołując na chwilę wspomnienia sześciu minionych lat. Potem swoją wdzięczność za wspólne lata wyrazili uczniowie klasy VI. Oprócz miłej wiązanki w postaci wierszy i piosenek, uczniowie, zamieniając się na chwilę rolami, wręczyli Pani Dyrektor, nauczycielom i pracownikom szkoły… - świadectwa ukończenia pracy z klasą szóstą oraz własnoręcznie wykonane kwiaty. Ocena opisowa, wnikliwa i pełna humoru, miło zaskoczyła na pewno niejednego pedagoga.

    W dalszej części spotkania Pani Dyrektor wręczyła świadectwa, dyplomy i nagrody wszystkim szóstoklasistom oraz Listy gratulacyjne ich rodzicom, a następnie świadectwa z wyróżnieniem i nagrody uczniom kl. I – IV.

    Ostatnim elementem uroczystego zakończenia roku szkolnego były spotkania uczniów z wychowawcami – pełne ciepłych słów, życzeń i wzruszeń.