logo
 • XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

    KONKURS POD PATRONATEM PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

  I WOJEWODY PODLASKIEGO

  XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

  Poeci naszym dzieciom – Jan Brzechwa”

  Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. F. Blachnickiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

  w jedenastej edycji międzyszkolnego konkursu recytatorskiego.

  Cele:

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

  • szerzenie kultury języka i żywego słowa,

  • wychowanie estetyczne przez kontakt z poezją dziecięcą,

  • kształtowanie umiejętności prezentacji tekstu poetyckiego w różnych formach.

  Założenia programowo-organizacyjne

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. III szkół podstawowych. Prosimy o wytypowanie

  2 przedstawicieli z danej szkoły.

  1. Na konkurs uczniowie zgłaszają się z tekstem wygłaszanego wiersza.

  2. Uczniowie prezentują jeden dowolny wiersz poety Jana Brzechwy.

  3. Oceny prezentacji dokona powołane przez organizatorów profesjonalne jury wg następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru, zgodność z tekstem

  • interpretacja tekstu, dykcja,

  • formy wyrazu artystycznego (ogólne wrażenie estetyczne, świadomie uzasadniony gest sceniczny).

  Terminy

  1. Kartę zgłoszeniową należy nadesłać do 16 kwietnia 2014 r. na adres:

  Zespół Szkół Katolickich im. ks. F. Blachnickiego

  ul. Sitarska 25

  15-850 Białystok

  tel/fax 85-65-23-183

  2. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie szkoły.

  3. Uroczyste ogłoszenie wyników będzie miało miejsce tego samego dnia.

  Nagrody

  1. Laureatom zostaną wręczone nagrody książkowe i dyplomy honorowe.

  2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85-65-23-183

  w godz. 8.00 – 13.00.

  Wszelkich informacji nt. konkursu udziela mgr Dorota Malesińska.

  Regulamin konkursu i karta zgłoszenia