logo
 • Szkolne Programy Nauczania

  SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NR 19

  W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. F. BLACHNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019

  L.p. Nr programu w KSP Klasa Przedmiot Tytuł programu Autor Wydawnictwo
  Etap edukacyjny
  W latach
  1. KSP.N/1/16 I edukacja wczesnoszkolna Tropiciele. Program edukacji wczesnoszkolnej.      J. Brzózka,       K. Hamak i inni WSiP I etap edukacyjny 2016-2019
  2. KSP.N/2/16 I edukacja wczesnoszkolna Program edukacji regionalnej "Odkrywamy przeszłość". D. Malesińska Program autorski I etap edukacyjny 2016-2019
  3. KSP.N/3/16 I język angielski Program nauczania języka angielskiego dla I-ego etapu edukacyjnego.

  I.Studzińska, A.Mędela i inni

  Macmillan I etap edukacyjny 2016-2019
  4. KSP.N/4/16 I religia W drodze do Wieczernika Nr: AZ-1-01/10 z 9VI2010r. WAM Kraków I etap edukacyjny 2016-2019
  5. KSP.S/1/16 IV język polski Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. M. Derlukiewicz Nowa Era II etap edukacyjny 2016-2019
  6. KSP.S/2/16 IV historia Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej. T. Maćkowski Nowa Era II etap edukacyjny 2016-2019
  7. KSP.S/3/16 IV język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego.

     E. Piotrowska,     T. Sztyber

  Macmillan II etap edukacyjny 2016-2019
  8. KSP.S/4/16 IV matematyka Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej. M.Braun, A.Mańkowska, A.Paszyńska Nowa Era II etap edukacyjny 2016-2019
  9. KSP.S/5/16 IV przyroda Tajemnice przyrody - program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej. J. Golanko Nowa Era II etap edukacyjny 2016-2019
  10. KSP.S/6/16 IV zajęcia komputerowe Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. M. Kęska Nowa Era II etap edukacyjny 2016-2019
  11. KSP.S/7/16 IV zajęcia techniczne Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej. L. Łabecki Nowa Era II etap edukacyjny 2016-2019
  12. KSP.S/8/16 IV plastyka Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej. J. Lukas, K. Onak Nowa Era II etap edukacyjny 2016-2019
  13. KSP.S/9/16 IV muzyka Program nauczania dla szkoły podstawowej klasa 4-6, seria: Lekcja muzyki.     M. Gromek,      G. Kilbach Nowa Era II etap edukacyjny 2016-2019
  14. KSP.S/10/16 IV wychowanie fizyczne Program Wychowania Fizycznego. Szkoła Podstawowa klasy IV-VI. M. Boruch, J. E. Suchaczewska Program autorski II etap edukacyjny 2016-2019
  15. KSP.S/11/16 IV religia Poznaję Boga i w Niego wierzę Nr: AZ-2-01/10 z 9VI2010r. WAM Kraków II etap edukacyjny 2016-2019
  16. KSP.S/12/16 IV jezyk obcy nowożytny Program nauczania języka niemieckiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej A. Potapowicz WSiP II etap edukacyjny 2016-2019
  17. KSP.S/13/16 IV jezyk obcy nowożytny Program autorski A. Kowalczuk II etap edukacyjny 2016-2019
  18. KSP.S/14/16 I,IV Program Szkoły "Ojczyzna - kiedy myślę" - program wychowania patriotycznego opracowany dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku - program autorski.

        T. Bułach,       M. Dziadzio

  Program autorski I i II etap edukacyjny 2016-2019

  Szkolny Zestaw Programów Nauczania zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 17.06.2016r.

  Szkolny Zestaw Programów Nauczania zatwierdzony prez Dyrektora dnia 17.06.2016r.