logo
  • Szkolna Akcja "Bezpieczne Wakacje"

     19.06 2018r. w ramach corocznej akcji szkolnej „Bezpieczne wakacje” odbyło się spotkanie wszystkich uczniów naszej szkoły z przedstawicielem policji i panią pielęgniarką. Nasi goście przedstawili zasady bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach i miejscach podczas wakacyjnego odpoczynku. Pani pielęgniarka zapoznała uczniów ze sposobami udzielania pomocy przedmedycznej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Pani pedagog przypomniała uczniom najważniejsze zasady i technikę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na koniec spotkania odbyły się ćwiczenia praktyczne na fantomach z udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły.