logo
 • Szkoła za 1 zł - nowa wizja funkcjonowania Szkoły

  Zasady Funkcjonowania
  Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego
  w Ramach Programu „Szkoła za 1 zł” 

  1. Dlaczego „Szkoła za 1 zł”?
   Bezpośrednią inspiracją do podjęcia tego programu było olbrzymie zainteresowanie rodziców Katolickim Przedszkolem im. ks. Franciszka Blachnickiego, które od 1 września 2016 r. weszło w program „Przedszkole za 1 zł” (Rodzice ponoszą odpłatność na zasadach jak dla przedszkoli publicznych). Zobaczyliśmy, że wielu Rodziców których wcześniej nie było stać na przedszkole niepubliczne z czesnym, a którym drogie są wartości chrześcijańskie mogło przysłać swoje dzieci do Przedszkola. Przedszkole odnotowało wzrost liczby dzieci o ponad 300%! Dla tych Rodziców nie był przeszkodą fakt, że grupy przedszkolne są liczne tj. liczą po około 25 dzieci.
   Jako Organ Prowadzący zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego nie przedłużyć tego programu na Szkołę Podstawową?
  2. Co Szkoła gwarantuje w ramach złotówki miesięcznie?
   • nade wszystko wychowanie zgodnie z wartościami (wartości chrześcijańskie i patriotyczne) wyznawanymi przez Rodziców (Opiekunów) – kształtowanie liderów społecznych.
   • kształcenie na wysokim poziomie (wysoko wykształcona kadra pedagogiczna; wierzymy, że osoby dobrze wychowane naturalnie dobrze się uczą).
  3. Zasady systemu „Szkoła za 1 zł”
   • bezpłatne są wszystkie zajęcia w ramach tzw. obowiązkowej ramówki (podstawa programowa wymagana polskim prawem), świetlica (pierwszy koszyk świadczeń). Podobnie bezpłatne są zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia z uczniami zdolnymi (drugi koszyk świadczeń).
   • płatne są wyłącznie nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe (trzeci i czwarty koszyk świadczeń).
  4. 4 koszyki świadczeń w Szkole:
   • Koszyk pierwszy (bezpłatny): zajęcia w ramach obowiązkowej ramówki oraz świetlica np. zajęcia ruchowe (sportowe), teatralne, plastyczno-techniczne, gry rozwijające-stolikowe, schola.
   • Koszyk drugi (także bezpłatny): zajęcia wyrównawcze (dla uczniów nie radzących sobie z programem) oraz zajęcia z uczniami zdolnymi (dla uczniów, których poziom przekracza poziom podstawowy).
   • Koszyk trzeci (odpłatny) - zajęcia dodatkowe  
    • jęz. niemiecki
    • jęz. angielski
    • jęz. hiszpański
    • jęz. grecki
    • kółko matematyczne
    • kółko programowania
    • kółko fotograficzne
    • kółko kulinarne
    • kółko sportowe
    • kółko taneczne
    • kółko pantomimy
    • kółko twórcze inspiracje
    • szachy
    • piłka nożna
    • scrabble
    • inne – zgodnie z zapotrzebowaniem Rodziców (Rodzice do końca maja każdego roku będą mogli zgłosić zapotrzebowanie na preferowane przez nich zajęcia).
   • Koszyk czwarty (odpłatny) - zajęcia dodatkowe specjalistyczne:
    • basen
    • robotyka
    • logopeda
    • indywidualne zajęcia muzyczne (gra na instrumentach – pianino, gitara, etc.).
   • Dlaczego istnieje koszyk drugi? Decyzja o zakwalifikowaniu ucznia na te zajęcia należy do zespołu kwalifikującego Szkoły (w zakresie koszyka trzeciego i czwartego – decyzja należy do Rodziców).
  5. Nowy system od kiedy?
   Nowy system obowiązuje od 1 września 2017 r.