logo
 • Rodzice o szkole

  Dlaczego posłali Państwo dziecko do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego?

  Rodzice Maurycego, Antosi i Emila

       W KSP im. ks. F. Blachnickiego uczył się nasz syn, obecnie do szkoły uczęszczają: nasza córka i chrzestny syn. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej szkoły. Na szczególne wyróżnienie zasługują -  praca formacyjna prowadzona nie tylko w odniesieniu do dzieci, ale także i rodziców, odpowiedzialne wprowadzanie w życie ideałów patrona szkoły, niezmienne trwanie przy jej katolickości. Wszystko to udaje realizować  dzięki oddanym swemu powołaniu nauczycielom oraz  sprawnemu zarządzaniu całością przez panią dyrektor. 

  Rodzice Macieja i Michała

        Nasza przygoda ze szkołą rozpoczęła się, gdy stanęliśmy przed koniecznością zmiany szkoły dla naszego starszego syna, który był wcześniej uczniem szkoły publicznej. Maciek rozpoczął naukę w klasie V . Mimo tego, że dołączyliśmy do już funkcjonującej klasy to zostaliśmy przyjęci przez nauczycieli i pracowników szkoły bardzo miło. Wszyscy dołożyli wszelkich starań, aby Maciek dobrze zaadoptował się w szkole. Dzięki temu, że nauczyciele przekazują dzieciom poza wiedzą również wartościowe i pożądane cechy charakteru, łącznie z uśmiechem na twarzy, Maciek został przyjęty przez kolegów i koleżanki bardzo dobrze.

  Niestety po skończeniu klasy VI musieliśmy się rozstać ze szkołą, ponieważ mimo wielu prób nie udało się uruchomić gimnazjum. Gdyby udało się uruchomić to gimnazjum to bez najmniejszego wahania Maciek uczęszczał by do niego. Maciek również żałował tego, że musi rozstać się ze swoją szkołą i ulubionymi nauczycielami. W tej chwili i każdej nadarzającej się okazji odwiedza szkołę, nauczycieli i wszystkich miło wspomina.

  Z naszego punktu widzenia jako rodziców szkoła zapewnia nie tylko wysoki poziom wykształcenia w oparciu o wartości katolickie, ale również zapewnia bezpieczeństwo i rodzinną atmosferę. Z punku widzenia ucznia w tej szkole każdy nauczyciel naprawdę jest przyjacielem dziecka, stara się zrozumieć jego potrzeby, ale umie jasno i precyzyjnie wyznaczyć granice, cele oraz wymagania.

  W tej chwili nasz młodszy syn uczęszcza do przedszkola przy ul. Sitarskiej 25, które jest również w Zespole naszych szkół i nie wyobrażamy sobie nawet innej szkoły dla Michała jak Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku.

  Rodzice Zosi, Anii Marty 

       Do Zespołu Szkół Katolickich im. ks. F. Blachnickiego uczęszczają trzy nasze córki. Najstarsza jest w klasie II, druga i trzecia w przedszkolu.Każda z nich jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale i charakteru, czy też ze względu na przewlekłą chorobę.

  Każda z nich potrzebuje:przytulenia, ale też niepobłażania, dobrego przykładu, ale i konsekwencji i wymagań, dobrej, ciepłej atmosfery, ale też odpowiedzialności za swoje czyny, a przede wszystkim odniesienia do Boga w codzienności.

  Cieszymy się, że te i inne potrzeby naszych córek są zaspokajane w wybranej przez nas placówce.

  Kadra współpracuje z nami nie tylko w bezpośrednim wymiarze nauki i wychowania, czy formacji duchowej (zasady, normy, wsparcie modlitewne), ale także w zakresie żywienia (jedna z naszych córek ma zdiagnozowaną celiakię).

  Dziękujemy Bogu za to bezpieczne, przyjazne i kształtujące charaktery miejsce naszych dzieci i nas samych.

  Rodzice Zuzanny     

       Profil szkoły jest zgodny z naszymi wartościami. Szkoła te wartości wzmacnia. Jest jednolite wychowanie dzieci przez nas i szkołę w duchu chrześcijańskim. Szkoła kształtuje postawę dobrego katolika i Polaka. Zapewnia też wielowymiarowy rozwój dziecka.

  Rodzice Daniela i Juliana

     Wysoki poziom nauczania, wychowanie w duchu chrześcijańskim, kształcenie w poszanowaniu dla wartości patriotycznych, właściwa postawa nauczycieli, szanująca osobę ucznia, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

  Rodzice Marysi, Antka i Franka

       Na naszą decyzję miało wpływ to, że pierwszy nasz syn ukończył tę szkołę i byliśmy zadowoleni z jego nauki. Szkoła wg nas spełnia bardzo dobrze funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Panuje w niej rodzinna atmosfera. Bardzo ważne jest to, że jest to szkoła katolicka, która wychowuje w takim samym duchu jak nasze rodzinne oddziaływania wychowawcze. W związku z tym, dziecko nie ma rozdwojenia postaw i zasad przekazywanych w procesie wychowawczym.

  Cenne jest również świadectwo życia wiary pracowników szkoły, co daje fundament wiarygodności szkoły jako katolickiej.

  Rodzice Jasia

       Wybraliśmy szkołę katolicką, gdyż zależało nam, by nasze dzieci przebywały przez połowę dnia w miejscu, gdzie panuje podobny Duch i atmosfera, jaką staramy się tworzyć także i w naszym domu. Jesteśmy spokojni, że nie spotkają się tu z nieprzyjaznymi ideologiami, że nauczyciele reprezentują chrześcijańską postawę i wspierają nas w przekazywaniu dziecku wiedzy i rozróżnianiu dobra od zła. Szkołę polecili nam znajomi, którzy posłali do niej swoje starsze dzieci. Poza tym na naszą decyzję miała wpływ także niewielka liczba uczniów w klasach.

  Rodzice Łukasza, Zuzanny, Weroniki i Filipa
       

  Jesteśmy małżeństwem z czworgiem dzieci. Nasza najstarsza latorośl ukończyła klasę trzecią pięć lat temu i wówczas zaczęła się nasza przygoda z Katolicką Szkołą Podstawową im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku. Poszukując nowej szkoły dla syna (dotychczasowa szkoła wiejska miała jedynie trzy klasy) wiedzieliśmy, że wybrana przez nas placówka musi spełniać pewne warunki.

  • Powinna przekazywać wartości zgodne z tym, co staramy się wpoić dzieciom w domu. Bóg – Honor – Ojczyzna, to jest główny priorytet.

  • Wymagania w stosunku do uczniów mają być na najwyższym poziomie.

  • Musi być to miejsce bezpieczne, w którym dzieci dobrze się czują.

  • Kadra nauczycielska powinna podejmować partnerską współpracę z rodzicami, szczególnie w sytuacjach wymagających zaangażowania ze strony szkoły.

  • Rodzice muszą mieć realny wpływ na sposób nauczania, a ich zdanie jest poważnie brane pod uwagę.

  • Czesne nie może być zbyt wysokie, ponieważ może to przekroczyć nasze możliwości finansowe.

  • Szkoła powinna oferować również szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, rozwijających talenty naszych dzieci. 

  Znaleziona przez nas placówka spełniła te wszystkie wymagania, a nasze kolejne, już czwarte dziecko, czuje się w niej doskonale i bezpiecznie. Nie zawsze nasze dzieci zachowują się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, dlatego podziwiamy sposób podejścia nauczycieli do dzieci, ich profesjonalizm i wyczucie w rozwiązywaniu konfliktów. Mimo dyscypliny utrzymywanej w szkole, bardzo często zdarza się, że na nasz widok nasze dzieciaki wcale nie śpieszą się do wyjścia, a to znaczy, że w swojej szkole czują się jak w domu.