logo
 • Podręczniki

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  w Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

  DLA KLAS I-III

  Klasa I
  Lp.
  Przedmiot
  Autor
   
  Tytuł podręcznika, Wydawnictwo
  Nr dopuszczenia
  MEN
  Uwagi
  1.  
  edukacja wczesnoszkolna
   
   
  A. Banasiak, E.Burakowska i in.
   
  - Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1, Podręcznik, cz.1 I 2, WSiP
  - Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1, Podręcznik, cz. 3,4,5, WSiP
  492/1/2012
   
  492/2/2012
  Z biblioteki
   
  - Tropiciele.Karty ćwiczeń  cz.1, 2, WSiP
  - Tropiciele. Matematyka, cz.1, 2, WSiP
  - Wyprawka, cz.1., WSiP
  - Tropiciele.Karty ćwiczeń  cz.3,4,5, WSiP
  - Tropiciele. Matematyka, cz.3,4,5, WSiP
  - Wyprawka, cz.2., WSiP
  492/1/2012
   
  492/2/2012
  Zakup z dotacji
  2.  
  język angielski
  C. Read, A. Soberon
  · Bugs World 2. Podręcznik, Macmillan
  30/2/2010/2015
  Z biblioteki
  · Bugs World 2.  Zeszyt ćwiczeń z literą B, Macmillan Zakup z dotacji
  3.  
  religia
  ks. W. Kubik (red )
  - Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa – podręcznik,  WAM Kraków
  - Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa - ćwiczenia do religii dla klasy I, WAM Kraków
  AZ-11-01/10 -KR1/11
   
  Klasa II
  1.  
  edukacja wczesnoszkolna
   
  A. Banasiak, E.Burakowska i in.
  - Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2, Podręcznik, cz.1 i 2, WSiP
  - Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2, Podręcznik, cz. 3,4,5, WSiP
  492/3/2013
   
  492/4/2013
  Z biblioteki

  - Tropiciele. Karty ćwiczeń  cz.1, 2, WSiP
  - Tropiciele. Matematyka  cz.1, 2, WSiP
  - Tropiciele.Karty ćwiczeń  cz.3,4,5, WSiP
  - Tropiciele. Matematyka, cz.3,4,5, WSiP
  492/3/2013
   
  492/4/2013
  Zakup z dotacji
  2.  
  język angielski
  C. Read, A. Soberon
  - Bugs World 3. Podręcznik, Macmillan
  30/3/2011
  Z biblioteki
  - Bugs World 3. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan Zakup z dotacji
  3.  
  religia
  ks. W. Kubik (red )
  - Kochamy Pana Jezusa – podręcznik  WAM Kraków
  - Kochamy Pana Jezusa - ćwiczenia do religii dla klasy II, WAM Kraków
  AZ-12-01/10
  KR 1/12
   
  Klasa III
  1.         
   
  edukacja wczesnoszkolna
  A. Banasiak, E.Burakowska i in.
   
   
  - Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Cz.1-5, WSiP
  761/3/2016
   
  Zakup z dotacji
  - Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Przyroda. Karty ćwiczeń. Cz. 1-2, Wyprawka 1-2, WSiP
   

   
  Zakup z dotacji
   
  2.         
  język angielski
  J. Corbett, R.O’Farrell, M. Kondro
  - English Quest 3. Podręcznik, Macmillan
  473/3/2013
  Zakup z dotacji
  - English Quest 3. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan Zakup z dotacji
  3.         
  religia
   
  ks. W. Kubik (red )
  - Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik, WAM Kraków
  - Przyjmujemy Pana Jezusa. Ćwiczenia do religii dla klasy III, WAM Kraków
   AZ-13-01/10-KR-14/13
   

  Podręczniki zostały wybrane z listy podręczników dopuszczonych przez MEN.

  Białystok, 17.06.2016r.

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  w Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

  DLA KLAS IV-VI

  Klasa Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika, Wydawnictwo
  Nr dopuszczenia
  MEN
  Uwagi
  Klasa IV 1.   język polski

  M. Derlukiewicz 

  D. Chwastniewska, D. Różek, A.Gorzałczyńska - Mróz

  “Słowa na start!”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1. Kształcenie literackie i kulturowe, Nowa Era

  “Słowa na start!”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 2. Kształcenie językowe, Nowa Era

  338/1/2011/2015

  338/2/2011/2015

  Z biblioteki

  2. historia

  G.Wojciechowski

  T. Maćkowski

  “Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era

  “Wczoraj i dziś” Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era

  338/2/2011/2015

  443/1/2012/2015

  Z biblioteki

  Zakup z dotacji

  3. język angielski C. Granger

  New Hot Spot 1. Podręcznik, Macmillan

  New Hot Spot 1. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan

  690/1/2014/2015

  Z biblioteki

  Zakup z dotacji

  4. matematyka M. Braun, A.Mańkowska, M. Paszyńska Matematyka z kluczem cz. 1 i 2, Nowa Era 
  157/1/2012/z1
  157/1/2012/z2
  Z biblioteki
  5. przyroda
  M. Marko Worłowska,
  F. Szlajfer, J. Stawarz

  Tajemnice przyrody, Podręcznik, Klasa 4, Nowa Era

  Tajemnice przyrody, Zeszyt ćwiczeń, Klasa 4, Nowa Era

  399/1/2011/2014

  Z biblioteki

  Zakup z dotacji

  6. zajęcia techniczne L. Łabecki, M. Łabecka Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era 295/2010/2014 Z biblioteki
  7. zajęcia komputerowe M. Kęska Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era
  729/1/2015
  Z biblioteki
  8. plastyka
  J. Lukas, K.Onak
  Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy 4, Nowa Era 326/1/2011/2015 Z biblioteki
  9. muzyka
  M.Gromek, G.Kilbach
  Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era 589/1/2012/2015 Z biblioteki
  10. religia Z. Marek, A. Walulik (red.) Zaproszeni przez Boga. (Podręcznik i ćwiczenie do religii dla klasy IV), WAM Kraków AZ-21-01/10-KR-2/12
  11. język niemiecki A. Potapowicz Punkt 4, WSiP 304/1/2010
  12. język hiszpański M. Gomez, M.Miguez, J.Rojano, P.Valero CLAN 7 con Hola, amigos! Nivel 1 700/1/2014
  Klasa V 1. język polski

  M. Derlukiewicz

  A. Wojciechowska, A.Marcinkiewicz

  “Słowa na start!”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1. Kształcenie literackie i kulturowe, Nowa Era

  “Słowa na start!”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 2. Kształcenie językowe, Nowa Era

  338/4/2013/2015

  338/3/2013/2015

  Zakup z dotacji
  2. historia

  G. Wojciechowski

  T. Maćkowski

  “Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era

  “Wczoraj i dziś” Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era

  443/2/2013/2015

  Zakup z dotacji
  3. język angielski

  C. Granger

  New Hot Spot 2. (Podręcznik i zeszyt ćwiczeń), Macmillan 690/2/2015 Zakup z dotacji
  4. matematyka

  M. Braun, A.Mańkowska, M. Paszyńska

  Matematyka z kluczem cz. 1 i 2, Nowa Era 

  157/2/2012/z1/2015
  157/3/2012/z2/2015
  Zakup z dotacji
  5.

  przyroda

  M. Marko Worłowska,
  F. Szlajfer, J. Stawarz
  Tajemnice przyrody, (Podręcznik i zeszyt ćwiczeń), Klasa 5, Nowa Era 399/2/2013/2015 Zakup z dotacji
  6. zajęcia techniczne L. Łabecki, M. Łabecka Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era 295/2/2010/2015 Zakup z dotacji
  7. zajęcia komputerowe M. Kęska Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era 729/2/2016 Zakup z dotacji
  8. plastyka J. Lukas, K.Onak Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy 5, Nowa Era 326/2/2011/2015 Zakup z dotacji
  9. muzyka M.Gromek, G.Kilbach Lekcja muzyki! Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era 589/2/2013/2015 Zakup z dotacji
  10. religia Z. Marek, A. Walulik (red.) Obdarowani przez Boga. Podręcznik i ćwiczenie do religii dla klasy piątej, WAM Kraków AZ-21-01/10-KR-5/13 Zakup z dotacji
  11. język niemiecki A. Potapowicz Punkt 5, WSiP
  304/2/2010
  12. język hiszpański
  M. Gomez, M.Miguez, J.Rojano, P.Valero
  CLAN 7 con Hola, amigos! Nivel 1
  700/1/2014
  Klasa VI 1.

  język polski

  M. Derlukiewicz

  A. Wojciechowska, A.Marcinkiewicz

  “Słowa na start!”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Nowa Era
  “Słowa na start!”. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 1 i 2, Nowa Era

  338/5/2014

  338/6/2014

  2. historia

  G. Wojciechowski

  T. Maćkowski

  “Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Nowa Era

  “Wczoraj i dziś” Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Nowa Era

  443/3/2014

  3. język angielski C. Granger, C.Stannet Hot Spot 3 (Podręcznik i zeszyt ćwiczeń), Macmillan 218/3/2010
  4. matematyka J. Chodnicki, M.Dąbrowski, A.Pfeiffer MATEMATYKA 2001. Podręcznik do szkoły podstawowej klasa 6 i ćwiczenia cz. 1 i 2, WSiP 303/3/2014/z1
  5. przyroda J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczuk Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era 399/3/2014
  6. zajecia techniczne

  U. Białka

  J. Chrabąszcz, U. Białka

  Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej, Operon

  Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej, Operon

  384/1/2011

  384/2/2012

  7. zajęcia komputerowe W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej z dostępem do Wsipnetu. Klasa 6, WSiP 453/3/2014
  8.

  plastyka

  J. Lukas, K. Onak

  Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej, Nowa Era

  326/2011
  9. muzyka M.Rykowska, Z. Szałko   
  Muzyka 4-6 seria: "Odkrywamy na nowo" (Podręcznik
  i zeszyt ćwiczeń), Operon
  374/2011
  10. religia ks. Z.Marek, A.  Waliluk (red.) Przemienie przez Boga (Podręcznik i ćwiczenie do religii.dla klasy VI, WAM Kraków AZ-23-01/10-KR-1/14
  11. język niemiecki A. Potapowicz Punkt 6, WSiP 304/3/2010
  12. język hiszpański M. Gomez, M.Miguez, J.Rojano, P.Valero CLAN 7 con Hola, amigos! Nivel 1 700/1/2014

  Podręczniki zostały wybrane z listy podręczników dopuszczonych przez MEN.

  Białystok, 17.06.2016r.