logo
  • Pasowanie na ucznia 2018

     Pasowanie na ucznia 2018

    W dniu 12 października  2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele pw. Św. Karola Boromeusza, podczas której uczniowie klasy I, a następnie wszyscy uczniowie klas starszych i nauczyciele złożyli swoje przyrzeczenia. Następnie, już w szkole swoje umiejętności pięknego recytowania i śpiewania pierwszacy zaprezentowali w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uwieńczeniem uroczystości w symboliczny sposób było pasowanie ołówkiem i przyjęcie przez panią Dyrektor Marzannę Oniśko w poczet uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego. W ten oto sposób uczniowie klasy I stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Świadkami tej uroczystości byli rodziców, dziadkowie, rodzeństwo, uczniowie klas starszych i ich wychowawcy. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dopełnieniem świętowania był przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek.