logo
 • Oferta Szkoły Podstawowej - "za 1 zł"

  Program "Szkoła za 1 zł" -  w roku szkolnym 2019/2020:

  Zasady Funkcjonowania

  Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego

  w Ramach Programu „Szkoła za 1 zł”

  w roku szkolnym 2019/20

    

   

  I.             Dlaczego „Szkoła za 1 zł”?

  Bezpośrednią inspiracją do podjęcia tego programu było olbrzymie zainteresowanie rodziców Katolickim Przedszkolem im. ks. Franciszka Blachnickiego, które od 1 września 2016 r. weszło w program „Przedszkole za 1 zł” (Rodzice ponoszą odpłatność na zasadach jak dla przedszkoli publicznych). Zobaczyliśmy, że wielu Rodziców których wcześniej nie było stać na przedszkole niepubliczne z czesnym, a którym drogie są wartości chrześcijańskie mogło przysłać swoje dzieci do Przedszkola. Przedszkole odnotowało wzrost liczby dzieci o ponad 300%! Dla tych Rodziców nie był przeszkodą fakt, że grupy przedszkolne są liczne tj. liczą po około 25 dzieci.

  Jako Organ Prowadzący zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego nie przedłużyć tego programu na Szkołę Podstawową?

   

  II.           Co Szkoła gwarantuje w ramach złotówki miesięcznie?

   

  Ø   nade wszystko wychowanie zgodnie z wartościami (wartości chrześcijańskie i patriotyczne) wyznawanymi przez Rodziców (Opiekunów) – kształtowanie liderów społecznych.

  Ø   kształcenie na wysokim poziomie(wysoko wykształcona kadra pedagogiczna; wierzymy, że osoby dobrze wychowane naturalnie dobrze się uczą).

   

  III.         Zasady systemu „Szkoła za 1 zł”

   

  Ø  bezpłatne są wszystkie zajęcia w ramach tzw. obowiązkowej ramówki (podstawa programowa wymagana polskim prawem), świetlica (pierwszy koszyk świadczeń). Podobnie bezpłatne są zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia z uczniami zdolnymi (drugi koszyk świadczeń).

  Ø  płatne są wyłącznie nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe (trzeci i czwarty koszyk świadczeń).

   

  IV.          4 koszyki świadczeń w Szkole:

   

  Ø  Koszyk pierwszy (bezpłatny): zajęcia w ramach obowiązkowej ramówki oraz świetlica np.  zajęcia ruchowe (sportowe), teatralne, plastyczno-techniczne, gry rozwijające-stolikowe, schola.

   

  Ø  Koszyk drugi (także bezpłatny): zajęcia wyrównawcze (dla uczniów nie radzących sobie z programem) oraz zajęcia z uczniami zdolnymi (dla uczniów, których poziom przekracza poziom podstawowy).

   

  Ø  Koszyk trzeci (odpłatny) - zajęcia dodatkowe 

  ·         jęz. niemiecki

  ·         jęz. angielski

  ·         jęz. hiszpański

  ·         jęz. grecki

  ·         kółko matematyczne

  ·         kółko programowania

  ·         kółko kulinarne

  ·         kółko sportowe

  ·         kółko taneczne

  ·         kółko pantomimy

  ·         kółko twórcze inspiracje

  ·         szachy

  ·         piłka nożna

  ·         scrabble

  ·         inne – zgodnie z zapotrzebowaniem Rodziców (Rodzice do końca maja każdego roku będą mogli zgłosić zapotrzebowanie na preferowane przez nich zajęcia).

   

  Ø  Koszyk czwarty (odpłatny) - zajęcia dodatkowe specjalistyczne:

  ·           basen 

  ·           robotyka 

  ·           logopeda 

  ·           indywidualne zajęcia muzyczne (gra na instrumentach – pianino, gitara, etc.).

   

  Ø   Dlaczego istnieje koszyk drugi? Decyzja o zakwalifikowaniu ucznia na te zajęcia należy do zespołu kwalifikującego Szkoły (w zakresie koszyka trzeciego i czwartego – decyzja należy do Rodziców).

   

  V.            Nowy system od kiedy?

   

  Ø   Nowy system obowiązuje od 1 września 2017 r.

   

  VI.          Od kiedy nabór?

   

  Ø  Nabór do Szkoły w systemie 1 zł rozpoczyna się od 1 stycznia i trwa do końca kwietnia.

   Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony.

  Oferta Szkoły Podstawowej:

  • wysoki poziom nauczania 
  • wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich
  • jednolite oddziaływanie na dziecko: Rodzina – Szkoła
  • formacja duchowa dzieci
  • nauka języków obcych: obowiązkowego - języka angielskiego - 4 godz./tyg. (od kl. IV), w klasach I-III - 3 godz./tyg., do wyboru: języka niemieckiego - 2 godz./tyg. (od klasy I) lub języka hiszpańskiego - 2 godz./tyg. (od klasy I)
  • zajęcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii
  • zajęcia w świetlicy szkolnej czynnej od godz. 7.00 do 17.00 z interesującymi i nowatorskimi formami pracy
  • szeroka gama zajęć pozalekcyjnych (zajęcia na basenie, zajęcia z piłki nożnej, koła zainteresowań: szachy,, schola, "scrabble", matematyczne, matematyczne-kangurek, przyrodnicze, "twórcze inspiracje", plastyczne, komputerowe, gry logiczne i "języki programowania", języka polskiego, języka greckiego, kulinarne, taneczne, sportowe, biblioteczne, Caritas i inne)
  • sala gimnastyczna i atrakcyjne zajęcia sportowe
  • wsparcie dla rodziców i dzieci podczas dyżurów pedagoga i psychologa
  • formacja dla rodziców – spotkania 3x w roku
  • zniżki dla rodzeństwa uczęszczającego do Zespołu Szkół Katolickich im. ks. F. Blachnickiego (Katolickiego Przedszkola, Katolickiej Szkoły Podstawowej)
  • bezpłatne podręczniki

  Za dodatkową opłatą mogą być zorganizowane

  • indywidualne zajęcia z logopedą

  Dlaczego warto posłać swoje dziecko do naszej Szkoły?

  • Bezpieczeństwo

   Dzięki wydanej pracy nauczycieli oraz liczebnie małym klasom wychowawcy są w stanie dostrzec i reagować na wszelkie przejawy agresji i niewłaściwych zachowań. Mamy doświadczenie pracy z dziećmi, które będąc obiektem agresji w innych placówkach - odzyskiwały radość życia i chęć do nauki po przyjściu do naszej szkoły

  • Wysoki poziom nauczania

   Szkoła Podstawowa istnieje od 1994 r. Z zestawienia wyników ogólnopolskiego sprawdzianu po klasie VI jednoznacznie wynika, że jej uczniowie we wszystkich umiejętnościach osiągają najwyższe wyniki, przekraczające znacznie wynik średni krajowy i województwa podlaskiego
   Plik Zestawienie Wyników Sprawdzianu po klasie szóstej do pobrania na dole strony ↓

  • Wykwalifikowana, kochająca dzieci kadra pedagogiczna

   Szkoła stawia wysokie wymagania nie tylko uczniom, ale również nauczycielom, którzy są zobowiązani do dbania o podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz do dawania w codziennej pracy świadectwa chrześcijańskiego życia w świecie. 70 % nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, mają wiedzę i doświadczenie. Największą jednak ich jakością, a zarazem kwalifikacją jest fakt, iż nauczyciele kochają, rozumieją potrzeby dzieci i indywidualnie do nich podchodzą

  • Tradycyjne wartości

   Możecie być pewni, że Wasze dzieci będą wychowane w duchu wartości chrześcijańskich - drogich sercu św. Jana Pawła II. Wpieramy rodzinę w jednolitym oddziaływaniu na dziecko Rodzina - Szkoła – Kościół. Ważna jest dla nas rodzina i wszyscy jej członkowie. Jesteśmy otwarci na nowe rzeczy w naukach pedagogicznych i psychologii, ale też wiemy, że nie wszystko to co jest nowe w trendach światowych i europejskich jest dobre dla dzieci

  • Wspólne imprezy integracyjne

   W ciągu roku kalendarz imprez jest bardzo bogaty. Organizujemy wiele spotkań rodzinnych. Obchodzimy „dzień wdzięczności Rodzicom, Dzień Babci i Dziadka. Takie spotkania są okazją do lepszego poznania i ubogacają.
   Dzieci mają wspólne wyjazdy wakacyjne, wycieczki i „Zielona Szkoła”, a także różnego rodzaju spotkania klasowe i pozalekcyjne, np.: wyjścia do kina, na lodowisko, itp.

  • Dobre warunki lokalowe i lokalizacyjne

   W roku 2014 przenieśliśmy naszą Szkołę na ul. Transportową 2. Obiekt posiada bezpłatny parking