logo
 • Misja i wizja

  „Istniejemy po to, aby dać dzieciom fundamenty, by w przyszłości one mogły budować lepszy świat.”

  Misja

  Wizja naszej szkoły:

  Podstawą i odniesieniem w nauczaniu i wychowaniu w szkole są wartości chrześcijańskie.

  Naszym celem jest przygotowanie uczniów, którzy:

  • są świadomi swojej tożsamości,
  • są twórczy i otwarci na innych,
  • potrafią rozpoznawać dobro i zło i wybierać dobro,
  • są zdolni podjąć wyzwania współczesnego świata,
  • są dobrze przygotowani do uczestnictwa w dalszym etapie kształcenia;

  Dążymy, aby nasi uczniowie wprowadzali w życie ideę Patrona szkoły – bycie „Nowym Człowiekiem”

  • zintegrowanym w swojej osobowości,
  • posiadającym siebie w dawaniu siebie,
  • realizującym siebie przez służbę,
  • prawdziwie wolnym.

  Formacja duchowa:

  Szczególne miejsce w wizji Szkoły zajmuje formacja duchowa dzieci, nauczycieli i rodziców.

  Jest ona prowadzona przy pomocy różnorodnych form. Dla dzieci jest to: modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie zajęć, wspólna modlitwa społeczności szkolnej, Anioł Pański, comiesięczne Msze Święte, rekolekcje szkolne;

  Nauczyciele mają wspólny czas modlitwy dwa razy w tygodniu, dbają o własny rozwój duchowy poprzez uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez szkołę, dniach skupienia oraz dorocznych rekolekcjach zamkniętych. Swoją chrześcijańską postawą starają się być wzorem godnym naśladowania.

  W trosce o duchową formację rodziców szkoła organizuje comiesięczne spotkania formacyjne.