logo
  • Lekcja z panem policjantem

    W związku z dużym naciskiem, jaki kładzie się na edukację związaną z bezpieczeństwem uczniów, zaprosiliśmy do naszej szkoły Pana Policjanta. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo oraz zagrożenia, z którymi mogą spotkać się ludzie. Funkcjonariusz Policji rozmawiał z uczniami o bezpiecznym poruszaniu się po drogach oraz o obowiązku noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu lub tornistrze.  Przypomniał wszystkim uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz numery telefonów alarmowych do poszczególnych służb ratunkowych. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się wśród uczniów opowiadania o codziennej pracy Policji. Uczniowie chętnie zadawali pytania, interesowało ich szczególnie to, jak zostać Policjantem i czy jest to trudny zawód. W dalszej części spotkania nasz gość zaprezentował przyniesione przez siebie akcesoria. Uczniowie mogli m.in. dokładnie obejrzeć i przymierzyć kajdanki.

    Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom Policjant będzie kojarzył się uczniom jako osoba, do której zawsze można zwrócić się o pomoc.