logo
 • Kącik duchowy

  Modlitwa o "Ucho Samuela"

  „O ucho Samuela proszę o Niezmierzony, O ucho otwarte proszę i wołam.
  Niech słuch mój będzie wyczulony; Niechże Twe słowa usłyszeć zdołam.
  Jak Samuel chcę odpowiedzieć na wezwanie I być zawsze na Twoje zawołanie."
  /patrz 1 Sam 3, 3-10/

  Kilka słów o odpustach

  Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.
  Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

  WYKAZ ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH - zatwierdzony dekretem papieża Pawła VI z dnia 29.06.1968 r.

  Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy),
  • stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna,
  • przyjęcie Komunii świętej,
  • odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane),
  • wykonanie czynności związanej z odpustem

  Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych.
  Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.

  Modlitwa za wstawiennego ks. F. Blachnickiego

  Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku,w jego życiu i dziele, i racz, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski, o którą najpokorniej proszę. Amen.

  Modlitwa w rocznicę Chrztu Świętego

  W dniu rocznicy Chrztu można zyskać odpust zupełny, jeśli odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Można to uczynić w poniższy sposób. Oczywiście potrzebny jest stan łaski uświęcającej i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

  „Boże w Trójcy Jedyny, dziękuję Ci za to, że już w dzieciństwie obdarzyłeś mnie łaską Chrztu Świętego. Wyrwałeś mnie z mocy ciemności i przeniosłeś do królestwa umiłowanego Syna Twojego, udzieliłeś mi łaski uświęcającej i uczyniłeś mnie swoim dzieckiem.
  Dziś, w rocznicę tego wydarzenia, najdonioślejszego w moim życiu, chcę odnowić przyrzeczenia złożone w moim imieniu przy Chrzcie Świętym.
  Wierzę we wszystko, co święty Kościół katolicki podaje do wierzenia. Wyrzekam się szatana i wszystkich jego spraw, a oddaję się na nowo Zbawicielowi mojemu, Jezusowi Chrystusowi, aby wolę Jego wiernie wypełniać.
  Postanawiam mocno zachowywać przykazania Twoje i Twojego Kościoła.
  Spraw, Panie, abym na co dzień pamiętał o tym, że przez Chrzest wszczepiony zostałem w Twoje Mistyczne Ciało i dostąpiłem poświęcenia na królewskie kapłaństwo, by przez wszystkie uczynki składać duchowe ofiary i po całej ziemi dawać świadectwo Chrystusowi.
  Spraw, Boże, abym wiernie Ci służył i z każdym dniem postępował w dobrym. Przez Chrystusa, Pana naszego.” Amen.

  Modlitwa dzieci za rodziców

  • Dobry Boże, dziękuję Ci za moich rodziców, za ich miłość i troskę o moje życie. Wiem, że czasem im trudno. Proszę, podaruj im zdrowie, siły do codziennej pracy, ochraniaj od wszelkiego zła. Błogosław im, aby byli dobrymi rodzicami.
  • Panie Jezu, Ty kochałeś Maryję i Józefa, swoich ziemskich rodziców, Pomóż mi kochać rodziców, okazywać im szacunek i wdzięczność za to, co robią dla mnie. Nie chcę ich zawieść, chcę zawsze o nich pamiętać.
  • Umocnij w naszej rodzinie wiarę i wzajemną miłość. Błogosław nam, abyśmy kiedyś wszyscy spotkali się w niebie.

  Modlitwa rodziców za dzieci

  • Boże, nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce jesteśmy rodzicami. Ty powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Dziękujemy Ci za nie. Prosimy, abyś je miał w swej opiece. Strzeż ich życia, zachowaj w zdrowiu, broń od zła, aby mogły bezpiecznie dojrzewać, stać się dobrymi i mądrymi ludźmi na Twoją chwałę i naszą radość.
  • Panie Jezu, Synu Ojca, strzeż wiary naszych dzieci, daj im łaskę, aby były zawsze wierne Tobie. Duchu Święty, udziel naszym dzieciom światła, aby miały wrażliwe i prawe sumienia. Pokaż im, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności. Pomóż im rozpoznawać na swojej drodze dobrych ludzi. Daj im odnaleźć miejsce w Kościele i odczytać powołanie. Oddajemy Ci ich przyszłość.

  Modlitwa do Ducha Świętego

  którą od dziecka przez całe życie odmawiał św. Karol Wojtyła (Jan Paweł II)

  Duchu Święty, proszę Cię o:

  • dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
  • dar rozumu do lepszego rozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
  • dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
  • dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
  • dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
  • dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża…

  Amen