logo
  • Jasełka

    19 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe dla całej społeczności Zespołu Szkół Katolickich w budynku przy ul. Transportowej 2. Na początku spotkania dzieci z koła teatralnego pani Magdaleny Łuczaj przedstawiły jasełka. W przedstawieniu uczestniczyły również dzieci z Katolickiego Przedszkola, które wykonały taniec do kolędy „Przychodzimy do stajenki”. Po części artystycznej głos zabrała pani Dyrektor Marzanna Oniśko podkreślając wartość jaką jest rodzina. Następnie  orędzie wygłosił ks. Kanonik Tadeusz Żdanuk. Po wysłuchaniu Słowa Bożego oraz modlitwie przystąpiliśmy do składania życzeń i dzielenia się opłatkiem. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przebiegającym w radosnej i świątecznej atmosferze.