logo
  • Dzień Bezpieczeństwa

    23 września - ostatni dzień „Zielonej Szkoły”, minął pod hasłem BEZPIECZEŃSTWA. Tego dnia przypominaliśmy sobie najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach, np. w lesie, domu, w szkole i  na drodze. 

    Podczas pracy w grupach uczniowie skonstruowali bardzo interesujące gry planszowe dotyczące bezpiecznego zachowania w różnych okolicznościach: „Bezpieczni na drodze”, „Bezpieczni w domu”, „Bezpieczni w szkole”, „Bezpieczni w lesie”.

    Na zakończenie Dnia Bezpieczeństwa wspólnie przećwiczyliśmy sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”.