logo
  • Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

    Obchody narodowych świąt to bardzo istotny element wychowania patriotycznego w naszej szkole. W tym roku okolicznościową akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowali uczniowie klasy VI, którzy zaprosili młodszych kolegów oraz wszystkich zebranych do uczestnictwa w nietypowej lekcji historii. I tak mogliśmy być "świadkami" wydarzeń sprzed 243 lat, kiedy to nasi ówcześni sąsiedzi postanowili wzbogacić się, pozbawiając Rzeczpospolitą znacznej części jej ziem. Następnie wzięliśmy udział w konferencji, w czasie której sam Najjaśniejszy Pan – król Stanisław August Poniatowski, opowiadał zebranym o wydarzeniach roku 1791 – roku chwały i nadziei, roku uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji, dokumentu w swej wymowie nowoczesnego i odważnego, który budował jedność i pokazywał, że dobro Rzeczpospolitej jest najwyższym dobrem każdego Polaka.

    Akademia szóstoklasistów skupiła uwagę nawet najmłodszych uczestników spotkania, żywo zainteresowanych kolejnymi scenkami z przeszłości naszej Ojczyzny, co potwierdza przekonanie, że naukę patriotyzmu można, a nawet należy zaczynać już od najmłodszych lat.